Trường MN Tân Thành được xây dựng trên diện tích 2500m2. Trường có 1 dãy nhà 2 tầng và 6 phòng học kiên cố. Nhà trường cơi nới thêm 2 phòng bán kiên cố. Phòng hành chính có 04 phòng trong đó 01 phòng hội đồng, 02 phòng ban giám hiệu, 01 phòng hành chính - quản trị. Bếp ăn nhà trường được xây dựng theo quy trình bếp ăn 1 chiều, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phầm. Năm 2019, nhà trường được phê duyệt xây thêm dãy nhà 3 tầng 9 phòng học và phòng chức năng, công trinh đang được thi công. Hiện tại để có cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giáo dục nhà trường phải ngăn đội 1 lớp và thuê nhà dân cho cho các cháu học.

Nhà trường có cổng kiên cố, có hàng rào bao quanh kiên cố đảm bảo an toàn. 

Nhà trường có 1 sân chơi cho trẻ, có đủ đồ chơi ngoài trời theo quy đinh. Diện tích sân trường hẹp chưa đáp ứng nhu cầu vui chơi của trẻ.