Nội quy - Chính sách
Góc phụ huynh
Thống kê
Hôm nay : 18
Tháng 01 : 454
Năm 2021 : 454
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN NUÔI DẠY GIỎI Năm học 2016 - 2017

  PHÒNG GD&ĐT TPTN     

        TRƯỜNG MN TÂN THÀNH          

 Số:03 /KH-CM

                                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                    TP. Thái Nguyên, ngày 12 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN NUÔI DẠY GIỎI

 Năm học 2016 - 2017

                                                                

     Căn cứ Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 49/2011/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Thực hiện kế hoạch số 969/ PGD&Đ - GDMN ngày 09 tháng 09 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ  cấp học Mầm non năm học 2016-2017;

     Căn cứ vào Kế hoạch số 01/KHNV- TrMN ngày 10 tháng  9 năm 2016  của Trường mầm non Tân Thành về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017;

Ban chất lượng trường mầm non Tân Thành xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở năm học 2016 - 2017 như sau;

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA HỘI THI:

1. Mục đích hội thi:

          a) Nhằm tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực cá nhân, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy với các đồng nghiệp, nâng cao nghiệp vụ tay nghề, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, góp phần đẩy mạnh các phong trào thu đua trong trường học nâng cao chất lượng giáo dục mầm non.

b) Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yều cầu của đổi mới giáo dục.

c) Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc, giáo dục trẻ; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng, đồ chơi trong việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non. Qua hội thi lựa chọn được những giáo viên tiêu biểu, xuất sắc tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố.

2. Yêu cầu hội thi:

a) Hội thi được tổ chức theo các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ được qui định trong Chương trình giáo dục mầm non, bám sát yêu cầu về kiến thức, kỹ năng thực hành chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non và các văn bản chỉ đạo của ngành.

b) Việc tổ chức Hội thi đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, khoa học, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm chăm sóc, giáo dục trẻ, làm đồ dùng, đồ chơi  và nghiên cứu khoa học chăm sóc giáo dục trẻ.

II/ ĐIỀU KIỆN VÀ ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:

1- Điều kiện tham gia hội thi:

- Có đề tài cải tiến kinh nghiệm trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ, hoặc phải có ít nhất 03 bài tập mở ( góc mở) đã được áp dụng có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhà trường. Bài tập mở phải có hình ảnh và thuyết minh ( được trình bầy theo thứ tự: Hình ảnh, Tên bài tập; mục đích, yêu cầu; chuẩn bị đồ dùng, lô tô… cách thực hiện bài tập) được nhà trường đánh giá xếp loại từ khá trở lên.

- Giáo viên tham gia dự thi phải đạt trình độ chuẩn đào tạo trở lên của cấp học mầm non theo qui định; có thời gian trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ liên tục từ 2 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học, được cha mẹ trẻ và đồng nghiệp đánh giá cao. Được đánh giá xếp loại khá trở lên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

2- Đối tượng tham gia hội thi:

- Toàn thể giáo viên phụ trách nhóm, lớp có đủ điều kiện theo quy định.

- Tổng số: 17 cô.                   Trong đó:       Giáo viên mẫu giáo:    13 cô

                                                                    Giáo viên nhà trẻ:         4 cô

          III/ NỘI DUNG HÌNH THỨC TỔ CHỨC:

1. Nội dung thi:

1.1- Kiểm tra năng lực: Tập trung vào một số nội dung sau:

- Kiến thức nghiệp vụ chuyên môn: Về đổi mới phương pháp dạy học, kiến thức chăm sóc giáo dục trẻ, nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình. Hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của cấp học mầm non và của ngành. (Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2016-2017 của phòng GD&ĐT thành phố Thái Nguyên; Chương trình GDMN; Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017; Tổ chức bữa ăn cho trẻ tại nhóm, lớp; Phòng, chống suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì; Các hoạt động giáo dục phát triển  nhận thức, thẩm mỹ cho trẻ Mầm non; Xây dựng kế hoạch lấy trẻ làm trung tâm)

- Một số văn bản:

+ Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 Quy định đạo đức nhà giáo ( Điều: 3;4;5; 6); Thông tư 07/TT- BGDĐT ngày 22/3/2016 quy định về điều kiện đảm bảo, nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra  công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (Điều 3 chương II); Nghị định 20/NĐ-CP ngày 24/3/2014 Nghị định về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ ( Điều: 4;5;6); Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày  25/7/2009 của BGDĐT ( Yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục mầm non và đánh giá sự phát triển của trẻ; chế độ sinh hoạt, nội dung nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe; các hoạt động giáo dục, hình thức tổ chức và phương pháp giáo dục; đánh giá sự phát triển của trẻ).

1.2- Thi thực hành: gồm 2 phần

- Phần thi năng khiếu: Làm tranh theo chủ đề với chất liệu bằng giấy, khổ tranh bằng 1/2 tờ giấy A0.

-  Phần thi thực hành: Tổ chức hoạt động giáo dục trong Chương trình giáo dục mầm non.

2. Hình thức thi:

- Thi kiểm tra năng lực là bài thi viết tự luận kết hợp trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút.

- Bài thi năng khiếu: Thi theo hình thức cá nhân, nội dung chủ đề tự chọn.

- Bài thi thực hành tổ chức hoạt động chăm sóc giáo, dục trẻ:

+ Đối với giáo viên dạy trên lớp: Tổ chức 01 hoạt động học ( đối với MG);  hoạt động Chơi - tập(  đối với Nhà trẻ)

Lưu ý: Khối mẫu giáo: Chọn bài thực hành trong các chủ đề: Trường mâm non; Bản thân; Gia đình.

Khối nhà trẻ: Chọn bài thực hành trong các chủ đề: Bé và các bạn; Đồ dùng đồ chơi của bé; Người mẹ thứ hai của bé.

IV/ THỜI GIAN TỔ CHỨC THI:

- Duyệt điều kiện dự thi: 14h ngày 24/10/2016 (Tại phòng hiệu trưởng)

- Thi thực hành: Từ 8h đến 11h ngày 26 /10/2016 (Tại các nhóm lớp)

- Thi lý thuyết: 8h00 ngày 05/11/2016 (Tại văn phòng trường)

- Chấm thi năng khiếu: 9h30 ngày 06/11/2016 (Trưng bày tại văn phòng nhà trường)

V/ CÁCH ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI:

1. Đánh giá các nội dung thi

1.1. Bài thi kiểm tra năng lực được đánh giá theo thang điểm 10.

1.2. Sáng kiến kinh nghiệm hoặc bài tập mở có hình ảnh và thuyết minh được xếp loại Khá trở lên

1.3 Bài thi thực hành trên lớp được đánh giá và cho điểm tối đa 20 điểm (theo mẫu phiếu đánh giá tiết giảng của Bộ GD&ĐTquy định đối với cấp học) mỗi bài thi giảng có  từ 2 giám khảo trở lên chấm điểm độc lập.

1.4. Bài thi năng khiếu được chấm theo thang điểm 10

2.Xếp loại:

* Giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi xuất sắc cấp cơ sở phải đạt các yêu cầu sau:

- Sáng kiến kinh nghiệm hoặc bài tập mở có hình ảnh và thuyết minh đạt loại Khá trở lên.

- điểm lý thuyết:   9 - 10 điểm

- Điểm năng khiếu:  9 - 10 điểm

- Điểm thực hành: 19 - 20 điểm (Không có tiêu chí nào bị điểm 0, các tiêu chí trong lĩnh vực I: Ý 1 và 2; Lĩnh vực II: Ý 1 và 3; Lĩnh vực III: Ý 2; lĩnh vực IV: Ý 1 đạt điểm tối đa). 

* Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở phải đạt các yêu cầu sau:

- Sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đạt đạt loại Khá trở lên

- điểm lý thuyết:  8 - < 9 điểm

- Điểm năng khiếu:  8 - < 9 điểm

- Điểm thực hành: 18 - < 19 điểm( Không có tiêu chí nào bị điểm 0, các tiêu chí trong lĩnh vực I: Ý 1 và 2; Lĩnh vực II: Ý 1 và 3; Lĩnh vực III: Ý 2; lĩnh vực IV: Ý 1 đạt điểm tối đa). 

* Giáo viên đạt giáo viên dạy Khá  cấp cơ sở phải đạt các yêu cầu sau:

- Sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đạt loại Trung bình  trở lên.

- điểm lý thuyết:  6,5 - < 8 điểm

- Điểm năng khiếu:  6,5 - < 8 điểm

- Điểm thực hành: 14 - < 18 điểm( Không có tiêu chí nào bị điểm 0, các tiêu chí trong lĩnh vực I: Ý 1 và 2; Lĩnh vực II: Ý 1 và 3; Lĩnh vực III: Ý 2; lĩnh vực IV: Ý 1 đạt 70% điểm tối đa). 

* Giáo viên đạt loại Trung bình:

+ điểm lý thuyết:  5 - < 6,5 điểm

+ Điểm năng khiếu:  5 - < 6,5 điểm

+ Điểm thực hành: 10 - < 14 điểm ( Không có tiêu chí nào bị điểm 0).

 * Giáo viên đạt loại yếu:

+ điểm lý thuyết:   < 5 điểm

+ Điểm năng khiếu:   < 5 điểm

+ Điểm thực hành:  < 10 điểm hoặc một trong các tiêu chí trong lĩnh vực I: Ý 1 và 2; Lĩnh vực II: Ý 1 và 3; Lĩnh vực III: Ý 2; lĩnh vực IV: Ý 1 bị điểm 0.

* Không xếp loại:

- Là những giáo viên không tham gia đủ các phần thi.

Trên đây là kế hoạch tổ chức hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở năm học 2016-2017 của trường mầm non Tân Thành. Đề nghị các đồng chí giáo viên chuẩn bị tốt mọi điều kiện tham gia để hội thi đạt kết quả cao.

 

Nơi nhận:                                                                                                                T/M Ban chất lượng

- Tổ CM PGD (báo cáo);                                                                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Các tổ công tác (thực hiện);

- Lưu: HS.                                                                               

                                                                                         

 

                                                                                                                                    Đồng Thị Hương Sen  

 

Tác giả: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan