Nội quy - Chính sách
Góc phụ huynh
Thống kê
Hôm nay : 7
Tháng 01 : 470
Năm 2021 : 470
Ngày hội CNTT

Ngày hội CNTT

HƯỞNG ỨNG NGÀY HỘI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN               Thực hiện kế hoạch số 703/GD&ĐT ngày 19/10/2012 của phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên triển khai kế hoạch “ Ngày Hội công nghệ thông tin” lần thứ nhất ở 3 cấp học ( MN, TH,THCS) từ ngày 3/11/2012 đến ngày 5/11/2012.